KOMISARIAT POLICJI W NOWYM STAWIE - Komisariat w Nowym Stawie - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Komisariat w Nowym Stawie

Komisariat Policji w Nowym Stawie obejmuje miasto i gminę Nowy Staw oraz gminę Lichnowy
 

 Nadzorującym pracę Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowym Stawie jest:

Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie asp.szt. Jarosław Jurgielewicz:
- tel. (55) 270-29-82,

- e-mail: jaroslaw.jurgielewicz@gd.policja.gov.pl 

 

 

REJON NR 1
Rejon obsługiwany przez st. sierż. Helenę Mazurkiewicz

 

tel. 271-51-07, tel. kom. 571335223
e-mail: dzielnicowy.nowystaw1@gd.policja.gov.pl 

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Nowy Staw: Chlebówka, Dębina, Kącik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Martąg, Mirowo, Myszewo, Nidowo, Półmieście, Pręgowo-Żuławskie, Stawiec, Świerki,Tralewo,Trępnowy.
 

 Priorytetowy plan działania dzielnicowego:

- W okresie od 01.07 do 31.12.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska mającego negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Nowy Staw, a mianowicie kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu poprzez częstsze kontrole osób poruszających się jednośladami i represja karna wobec kierujących będących pod wpływem alkoholu. 


- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i  funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego  Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Naczelnik i funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Malborku, Asystent ds. Prewencji  Komisariatu Policji w Nowym Stawie, sołtysi poszczególnych wsi z terenu gminy Nowy Staw.  


- Założone cele z poprzedniego okresu należy uznać za nie w pełni zrealizowane i dlatego  jak powyżej należy je kontynuować w kolejnym okresie. 

 


REJON NR 2
obsługiwany przez dzielnicowego mł asp. Rafała Pańczak
tel. 271-51-07, tel. kom. 571335225
E-mail: dzielnicowy.nowystaw2@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje miasto Nowy Staw

 Priorytetowy plan działania dzielnicowego:


- W okresie od 01.07 do 31.12.2019r. zakładanymi celami do osiągnięcia są:                                                                                                                                                                                                                                             - wyeliminowanie zagrożenia związanego z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie nekropolii na terenie miasta poprzez częste kontrole w tym rejonie i represja karna wobec kierowców popełniających wykroczenia, wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych z wnioskiem o dodatkowe  oznakowanie w tym rejonie pozwalające na lepsze egzekwowanie porządku prawnego, a także do władz samorządowych o rozbudowę parkingu dla osób odwiedzających cmentarz;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - wyeliminowanie przejawów demoralizacji wśród osób nieletnich poprzez kontrole miejsc grupowania się młodzieży, zwłaszcza podczas wakacji letnich.

- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i  funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego  Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Urząd Miasta w Nowym Stawie, Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku, Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie. 


- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez wyegzekwowanie od właściciela pustostanu przy ul. Kopernika w Nowym Stawie zabezpieczenia i prawidłowego oznakowania budynku i terenu przygległego  oraz ograniczenie zjawiska  przejawów demoralizacji wśród osób nieletnich poprzez cykliczne kontrole miejsc grupowania się młodzieży. 


REJON NR 3
obsługiwany  przez sierż. szt. Damiana Włodowskiegotel. 271-51-07, tel. kom. 571335224 
 e
-mail: dzielnicowy.nowystaw3@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje następujące miejscowości w Gminie Lichnowy – Boręty Drugie, Boręty Pierwsze, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnówki, Lichnówki Drugie, Lichnówki Pierwsze, Lisewo Malborskie, Parszewo, Pordenowo, Starynia, Szymankowo, Tropiszewo.

Priorytetowy plan działania dzielnicowego:

- W okresie od 01.07 do 31.12.2019r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją. W przypadku ujawniania młodzieży zagrożonej demoralizacją, popełniającej czyny karalne (m.in.: niszczenie mienia), sporządzanie wniosków i informowanie odpowiednich instytucji. Zwiększenie kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży, w szczególności terenu dworca PKP w miejscowości Szymankowo. Nawiązanie współpracy z PKP S.A..

- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowi i funkcjonariusze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Nowym Stawie, Służba Ochrony Kolei, Polskie Koleje Państwowe S.A.

- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez wyeliminowanie zjawiska dewastacji dworca PKP w miejscowości Lisewo Malborskie oraz ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych W dalszym ciągu te zjawiska będą monitorowane poza planem działań na kolejne półrocze.

 
 
 
 
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie