Wydział Dochodzeniowo -Śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy


 Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
podkom. Jarosław Kowalkowski
tel. 55 270 28 05

 

 Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego
asp. szt. Małgorzata Koteras-Kussowska
tel. 55 270 29 07