WYDZIAŁ PREWENCJI - Wydział Prewencji - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Wydział Prewencji

WYDZIAŁ PREWENCJI

Naczlnik Wydziału Prewencji
kom. Tomasz Żuchowski
tel. 55 270 28 30

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
kom. Tomasz Czerwiński
tel. 55 270 28 31

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
podkom.  Damian Empel
tel. 55 270 28 56