POSTERUNEK POLICJI W STARYM POLU - Posterunek w Starym Polu - Komenda Powiatowa Policji w Malborku

Posterunek w Starym Polu

POSTERUNEK POLICJI 

 Rejon obsługiwany jest przez dzielnicowego asp. Jakuba Sadowskiegotel. 55 271-30-07, tel. kom. 571335226
E-mail: dzielnicowy.starepole1@gd.policja.gov.pl

swoim zasięgiem obejmuje gminę Stare Pole

Priorytetowy plan działania dzielnicowego:

- W okresie od 01.07 do 31.12.2019r. do r. zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowanie zjawiska przekraczania prędkości na ul. Marynarki Wojennej i w miejscowości Krzyżanowo oraz wyeliminowania zjawiska sprawowania nienależytej opieki nad zwierzętami. 
- Podmioty współodpowiedzialne i zaangażowane w te działania: dzielnicowy i policjanci Zespołu Prewencji Posterunku Policji w Starym Polu, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Malborku.
- Założone cele z poprzedniego okresu zrealizowano poprzez ograniczenie w znacznym stopniu zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych i zakłócenia porządku publicznego w szczególności przez osoby nieletnie na terenie Starego Pola oraz ograniczenie w znacznym stopniu popełniania wykroczeń drogowych na ul. Marynarki Wojennej w Starym Polu i w miejscowości Krzyżanowo.

Uwaga! W razie nieobecności w zastępstwie obowiązki dzielnicowego pełni sierż szt. Mateusz Grudzień.