Sposób złożenia skargi

Informacja dotycząca sposobu złożenia skargi/wniosku w Komendzie Powiatowej Policji

Skargi/wnioski można składać:

•listownie na adres: 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MALBORKU
ul. Gen. de Gaulle’a 3
82-200 Malbork

•osobiście – w Biurze Przepustek KPP w Malborku przy ul. Gen. de Gaulle’a 3

•faksem – na numer: +48 055 270 28 75

•za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

•za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: komenda.malbork@gd.policja.gov.pl, 

WAŻNE! 

W dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.30) w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Malborku, adres jw. funkcjonariusze działający w imieniu Komendanta Powiatowego Policji – przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz udzielają informacji telefonicznie (55) 2702916 

WAŻNE!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

•imię i nazwisko wnoszącego,

•dokładny adres do korespondencji,

•dokładny opis zdarzenia.

 WAŻNE!

Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.